Logo
navigation-menu

Privacy

Persoonsgegevens

Grand Prix Sales kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Grand Prix Sales, en/​of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Grand Prix Sales verstrekt. Grand Prix Sales kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e‑mailadres
- Uw IP-adres 

Waarom Grand Prix Sales gegevens nodig heeft

Grand Prix Sales verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/​of om u schriftelijk (per e‑mail en/​of per post) te kunnen benaderen. 

Daarnaast kan Grand Prix Sales uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Grand Prix Sales gegevens bewaart

Grand Prix Sales bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen

Grand Prix Sales verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@​grandprixsales.​nl. Grand Prix Sales zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen

Grand Prix Sales neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Grand Prix Sales maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Grand Prix Sales verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Grand Prix Sales op via info@​grandprixsales.​nl.

Contact
Voor vragen en/​of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Grand Prix Sales
Boddens Hosangweg 45
2481 KX Woubrugge
+31 (0) 654626622
Info@​grandprixsales.​nl