Logo
navigation-menu

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van Grand Prix Sales is het mogelijk dat de informatie die via deze website gepubliceerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Grand Prix Sales aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/​of beslissingen gebaseerd op informatie van deze site. Aan de informatie op de website van Grand Prix Sales kunnen geen rechten worden verleend, behoudens door Grand Prix Sales zelf. 

Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten – met betrekking tot de inhoud van deze website berusten uitsluitend bij Grand Prix Sales en/​of haar licentiegevers. Overname van informatie en fotografie is alleen toegestaan onder bronvermelding en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grand Prix Sales. Overname van nieuwsberichten is enkel toegestaan onder bronvermelding.

Door Grand Prix Sales op haar website geplaatste of anderszins gedeelde dan wel gepubliceerde (persoons) gegevens mogen niet worden overgenomen, verspreid of anderszins verwerkt zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Grand Prix Sales en slechts voor zover is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving.